News Flash:

Alesii locali huseni se intalnesc astazi in sedinta de CL

28 Iulie 2016
679 Vizualizari | 0 Comentarii
Astazi, 28 iulie, ora 16:00, la camera 20 din primaria Husi are loc sedinta ordinara a Consiliului Local Husi, convocat de primarul Ioan Ciupilan. Sunt asteptati sa participe 19 consilieri locali, functionari din aparatul administrativ si persoane care au un necaz si care cred ca necesita interventia Consiliului Local Husi.

Pe ordinea de zi sunt 18 de subiecte incluzand si “diversele”. :


1. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren

de 5,30 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, pentru

acces pietonal , situata in Husi, strada Alexandru Giugaru nr.10,

bl.11,sc.B,parter, ap.21, beneficiar C.A.R INVATAMANT HUSI -

initiator primarul municipiului Husi.

2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Sectiunii I –

Bunuri imobile din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al

municipiului Husi insusit prin Hotararea Consiliului Local al

Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001 – initiator primarul municipiului

Husi .

3. Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si

servitute, catre S.C.E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A, asupra unor

terenuri in suprafata totala de 19 mp, pentru executarea lucrarii

“Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta

PT 38 Husi, judetul Vaslui “ – initiator primarul municipiului Husi .

4. Proiect de hotarare privind darea in administrare a Stadionului Municipal

Husi catre SC “PARCURI VERZI” SRL Husi – initiator primarul

municipiului Husi.

5. Proiect de hotarare privind preluarea Contractului de inchiriere nr.5766

din 04.05.1998 pentru terenul situat in municipiul Husi,strada Sfantul

Gheorghe (fosta str.Dr.N.Lupu) bl.I.8, in suprafata de 24,21 mp –

initiator primarul municipiului Husi .

6. Proiect de hotarare privind actualizarea documentatiei tehnico-
economice pentru obiectivul “Executie lucrari de utilitati si sistematizare

verticala locuinte ANL municipiul Husi“ – initiator primarul municipiului

Husi .

7. Proiect de hotarare privind actualizarea documentatiei tehnico-
economice pentru utilitati la obiectivul de lucrari Asigurarea unui proces

educational competitiv prin creare Campus Colegiul National “Cuza

Voda” Husi » , initiator primarul municipiului Husi .

8. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice

“Dotari functionare Campus Scolar Cuza Voda Husi “ – initiator primarul

municipiului Husi” .

9. Proiect de hotarare pentru modificarea art.1 din Hotararea Consiliului

Local al municipiului Husi nr. 49 din 18 februarie 2016 privind emiterea

unui aviz de principiu in vederea alocarii sumei de 495.850 lei

reprezentand contributia Consiliului local al municipiului Husi in

cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investitii propuse de

Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi din bugetul Ministerului

Sanatatii – initiator primarul municipiului Husi.

10.Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pentru

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru

perioada 2016-2017 pentru « Program reparatii strazi in Municipiul Husi

pentru anul 2016 », initiator primarul municipiului Husi .

11.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local,

bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri

proprii si subventii, si bugetului creditelor interne incheiata la data de

30.06.2016 – initiator primarul municipiului Husi .

12.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local cu suma de

333,3 mii lei reprezentand venituri proprii buget local- etapa iulie 2016 ,

initiator primarul municipiului Husi .

13.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

pe anul 2016 al institutiilor publice finantate integral sau partial din

venituri proprii – etapa iulie 2016, initiator primarul municipiului Husi.

14.Proiect de hotarare privind acordarea unui aviz de principiu pentru

aprobarea participarii UAT Municipiul Husi in parteneriatul initiat de

Fundatia Star of Hope Romania si realizarea de documentatii in vederea

accesarii de finantari in cadrul Programului Operational Capital Uman

2014-2020 – Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei;

Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si

a oricarei forme de discriminare : Prioritatea de investitii 9.II Integrarea

socio-economica a comunitatilor marginalizate: Obiectiv specific 4.2:

Reducerea numarului persoanelor aflate in risc de saracie si excluziuner

sociala din comunitatile marginalizate, prin implementarea de masuri

integrate – initiator primarul municipiului Husi .

15.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului

Local al Municipiului Husi in Consiliul de Administratie al Spitalului

Municipal”Dimitrie Castroian” Husi – initiator primarul municipiului

Husi .

16.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local

al Municipiului Husi in Comisia de concurs si Comisia de solutionare a

contestatiilor pentru concursul de proiecte de management organizat

pentru Casa de Cultura “Alexandru Giugaru” Husi – initiator primarul

municipiului Husi .

17.Proiect de hotarare privind desemnarea domnului Leon Gica – manager

interimar la Casa de Cultura „Alexandru Giugaru” Husi , initiator

primarul municipiului Husi.

18.Proiect de hotatare privind modificarea statului de functii al personalului

din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi–

initiator primarul municipiului Husi .

28 iulie
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2018 - BZV.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1338 (s) | 35 queries | Mysql time :0.032654 (s)