News Flash:

Agenţia Naţională de Integritate a emis un nou lot de persoane a caror stare este de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă

9 Ianuarie 2023
671 Vizualizari | 0 Comentarii
ani

Incidente de integritate - 5 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 5 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

CONSTANTIN-FLORIN MITULEŢU BUICĂ, Preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente
SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către CONSTANTIN-FLORIN MITULEŢU BUICĂ a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuţiilor de Preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente a emis, aprobat şi semnat un număr de 9 acte materiale prin care s-a obţinut un folos patrimonial pentru cumnata acestuia, care a fost încadrată la Cabinetul Vicepreşedintelui Autorităţii Electorale Permanente pe funcţia de consilier.

MUSTA VIRGIL FILARET, Şef al Secţiei Boli Infecţioase II în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" Timişoara
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

La data de 20 iulie 2020, societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată şi fratele acesteia deţin calitatea de asociat şi funcţia de medic primar, iar soţia persoanei evaluate deţine funcţia de medic specialist, a încheiat un contract de prestări servicii medicale şi actele adiţionale aferente, cu spitalul în cadrul căruia MUSTA VIRGIL FILARET exercită funcţia de şef secţie, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (2) din Legea nr. 95/2006, coroborate cu prevederile art. 185, alin. (15) din acelaşi act normativ.

SAUER MARIA, Director al Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş, Judeţul Caraş Severin
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 iulie 2019 - 28 iulie 2021, întrucât a deţinut funcţia de director al Staţiunii de Cercetare şi membru în consiliul de administraţie iar soţul său a deţinut funcţia de administrator/asociat la două societăţi cu capital privat al căror obiect de activitate este similar cu cel deţinut de Staţiunea de Cercetare, încălcând astfel prevederile art. 3, alin.(1), lit. a) din H.G. nr.857/2017 şi prevederile art. 34, lit. a) din Legea nr.45/2009.

LIFA SABIN, fost Director executiv adjunct în cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării funcţiei de director executiv adjunct al DSVSA Timiş, a aprobat pentru societatea comercială în cadrul căreia fiul său era angajat cu contract individual de muncă, un număr de 23 de deconturi justificative întocmite de către acesta, iar societatea comercială a încasat din deconturi suma de 54.823,86 Lei, încălcând astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. a) şi c) şi alin.(2) din Legea nr. 161/2003

DUMITRESCU ANDREI, Comandant detaşament la Unitatea Specială 72 Jandarmi Protecţie Instituţională "Anghel Saligny" Cernavodă
SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către DUMITRESCU ANDREI a infracţiunii de fals în declaraţii prevăzută de art. 326 din Codul Penal, întrucât, nu a declarat veniturile realizate din jocuri de noroc, în valoare totală de 2.500 Lei, în declaraţiile de avere depuse în perioada exercitării funcţiei publice.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

- art. 79, alin. (1), lit. a) şi c) şi alin.(2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct.;

- art. 178, alin. (2) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia "Constituie conflict de interese: a) deţinerea de către manager persoană fizică, (...) de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care persoana în cauză exercită funcţia de manager. Dispoziţia de mai sus se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză.";

- art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia "Dispoziţiile (...) art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, (...) din spitalele publice.";

- art. 3, alin. (1), lit. a) din H.G. nr.857/2017, potrivit căruia " (1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul creşterii ovinelor şi caprinelor şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN: a) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; Grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; Grupa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; Clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; Grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; Clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; Clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; Grupa 014 Creşterea animalelor; Clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; Clasa 0142 Creşterea altor bovine; Clasa 0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor; Clasa 0149 Creşterea altor animale; Grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; Clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; Grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; Clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; Clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; Clasa 0163 Activităţi după recoltare; Clasa 0164 Pregătirea seminţelor.";

- art. 34, lit. a) din Legea nr.45/2009, potrivit căruia "Unităţile de cercetare dezvoltare din domeniul agricol, organizate ca instituţii de drept public, sunt persoane juridice române care au ca obiect principal activitatea de cercetare dezvoltare şi se supun următoarelor reglementări: a) conducerea acestora se exercită de consiliul de administraţie, din care fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant ASAS, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedinte al consiliului de administraţie şi specialişti în domeniu din cadrul unităţii. Consiliul de administraţie este format dintr-un număr de 5 membri la instituţii şi staţiuni şi 9 membri la institutele naţionale. Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se face prin decizie a preşedintelui ASAS. Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia pot beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele ASAS, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile.

"Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (...) încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective (...)".

"Persoana (...) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (...) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului".

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
 

Distribuie:  

Din aceeasi categorie

© 2023 - BZV.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.0929 (s) | 23 queries | Mysql time :0.033468 (s)