News Flash:

Din bugetul asigurarilor pentru somaj, AJOFM Vaslui sustine financiar UCENICIA LA LOCUL DE MUNCA

12 Ianuarie 2016
3057 Vizualizari | 0 Comentarii
646x404
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui, initiaza o actiune de promovare si informare a angajatorilor, cu privire la avantajele oferite de Legea nr. 279/2005 republicata, privind ucenicia la locul de munca, modificata si completata de Legea 179/2013 avand in vedere stimularea angajatorilor care incadreaza in munca persoane in baza unui contract de ucenicie la locul de munca.

Angajatorul care incheie un contract de ucenicie la locul de munca, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru tomaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie, pentru fiecare ucenic angajat, o suma egala cu 60% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare. La aceasta data cuantumul subventiei este in valoare de 300 RON.   

Ucenicia la locul de muncã reprezinta formarea profesionalã realizatã in baza unui contract de ucenicie la locul de muncã. Ucenicul este  persoana fizicã incadratã in muncã in baza unui contract de ucenicie la locul de muncã.
Poate fi incadratã ca ucenic in muncã orice persoanã fizicã :

care a implinit varsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani si
nu detine o calificare pentru ocupatia in care se organizeazã ucenicia la locul de muncã.
Persoana fizicã poate incheia un contract de ucenicie la locul de muncã, in calitate de ucenic, si la implinirea  varstei de 15 ani, cu acordul scris al pãrintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitãti potrivite cu dezvoltarea fizicã, aptitudinile si cunostintele sale.

 Contractul de ucenicie

 Contractul de ucenicie la locul de muncã  este un contract individual de muncã de tip particular, incheiat pe duratã determinatã, in temeiul cãruia o persoanã fizicã, denumitã ucenic, se obligã sã se pregãteascã profesional si sã munceascã pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligã sã ii asigure plata salariului si toate conditiile necesare.

Pe langã elementele obligatorii ale contractului individual de muncã, contractul de ucenicie la locul de muncã cuprinde si clauze cu privire la: calificarea pe care urmeazã sã o dobandeascã ucenicul, numele coordonatorului de ucenicie si calificarea acestuia, locul/locurile in care se desfãsoarã activitatea de formare profesionalã, durata necesarã pregãtirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de muncã, alte clauze potrivit legii.

Durata contractului de ucenicie la locul de muncã nu poate fi mai mare de 3 ani si mai micã de 12 luni. Perioada de probã la care poate fi supus ucenicul face parte integrantã din durata pentru care se incheie contractul de ucenicie la locul de muncã si nu poate depãsi 30 de zile lucrãtoare.

Durata contractului de ucenicie la locul de muncã se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeazã sã se pregãteascã ucenicul, fãrã a putea fi mai micã de:

12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de muncã se organizeazã pentru dobandirea unei calificãri de nivel 1;
24 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de muncã se organizeazã pentru dobandirea unei calificãri de nivel 2;
36 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de muncã se organizeazã pentru dobandirea unei calificãri de nivel 3.
Organizarea uceniciei la locul de munca

Calificãrile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncã trebuie sã indeplineascã cumulativ urmãtoarele douã conditii:

a) sã fie prevãzute in Nomenclatorul calificãrilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii si al Ministrului Educatiei, nr. 35/3.112/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
b) sã poatã fi evaluate intr-un centru autorizat de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cãi decat cele formale.

Ocupatiile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncã sunt cele cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania. Timpul necesar pregãtirii teoretice a ucenicului este inclus in programul normal de muncã. Salariul de bazã lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncã, este cel putin egal cu salariul de bazã minim brut pe tarã, in vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe sãptãmanã. Programul normal de muncã pentru persoanele incadrate in baza unui contract de ucenicie la locul de muncã este de maximum 8 ore pe zi, in regim de maximum 5 zile pe sãptãmanã

Coordonatorul de ucenicie

   Angajatorul are obligatia de a desemna un coordonator de ucenicie pentru formarea profesionalã a ucenicului realizatã in baza unui contract de ucenicie la locul de muncã. Coordonatorul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizeazã ucenicia la locul de muncã.In cazul in care ucenicia la locul de muncã este organizatã de cãtre un intreprinzãtor persoanã fizicã, in conditiile legii, coordonatorul de ucenicie este chiar intreprinzãtorul persoanã fizicã.
 Coordonatorul de ucenicie trebuie sã indeplineascã cumulativ urmãtoarele conditii:

sã detinã calificarea pentru ocupatia/calificarea pentru care se organizeazã programul de ucenicie;
sã aibã o experientã profesionalã in ultimii 10 ani de cel putin 5 ani in ocupatia pentru care este necesarã calificarea pentru care se organizeazã programul de ucenicie la locul de muncã;
sã nu aibã cazier judiciar;
sã fie apt din punct de vedere fizic si psihic.     
                                                                    
Sustinerea financiara a uceniciei la locul de munca

Angajatorul care incheie un contract de ucenicie la locul de muncã poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurãrilor pentru somaj, pe perioada derulãrii contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumã egalã cu 60% din valoarea indicatorului social de referintã al asigurãrilor pentru somaj si stimulãrii ocupãrii fortei de muncã in vigoare, prevãzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Suma lunarã se acordã angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihnã al ucenicului.

Pentru acordarea subventiei, angajatorul incheie cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Muncã din Vaslui, in termen de 30 de zile lucrãtoare de la data expirãrii perioadei de probã cuprinse in contractul de ucenicie la locul de muncã, o conventie.

Obligatiile  angajatorilor

Angajatorul care organizeazã ucenicia la locul de muncã are obligatia sã depunã, anterior organizãrii uceniciei la locul de muncã, la agentia pentru prestatii sociale judeteanã, urmãtoarele documente:
programul de formare prin ucenicie, ca parte componentã a planului de activitate, elaborat in concordantã cu standardul ocupational sau cu standardul de pregãtire profesionalã specific calificãrii;
declaratia pe propria rãspundere a angajatorului cã acesta poate indeplini toate conditiile pentru organizarea programului de ucenicie la locul de muncã;
lista centrelor de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cãi decat cele formale autorizate, propusã pentru calificarea pentru care se organizeazã ucenicia la locul de munca.

obligatiile angajatorilor
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Comentarii (0)

Introduceti comentariul dumneavoastra

© 2022 - BZV.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1251 (s) | 34 queries | Mysql time :0.047399 (s)