News Flash:

Concurs pentru ocuparea unei loc de munca vacant.Vezi aici daca indeplinesti conditiile

26 Ianuarie 2018
1704 Vizualizari | 0 Comentarii
646x404

Instituţia Prefectului judeţului Vaslui organizează în perioada 16 – 19 februarie 2018 concurs/examen (aprobat prin memorandum; adresa nr.260721/S6/D.G.M.R.U. din 02.11. 2017) pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Financiar şi Resurse Umane, compartimentul IT şi Achiziţii Publice , în conformitate cu prevederile din Legea nr. 188/1999, r²; cu modificările şi completările ulterioare; prevederile H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completarile ulterioare.

I. Condiţiile de participare la concurs şi actele necesare:

a) condiţiile generale prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999,r²;

b) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: informatic sau automatizări şi calculatoare.

c) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 9 ani;

Dosarul de înscriere la concurs, conform prevederilor art.49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, va cuprinde următoarele elemente:

copia actului de identitate;

formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008,modificată;

curriculum vitae, modelul comun european;

copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu maitârziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis înurma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acestuia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate saînsoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

mai multe detalii aici 

Galerie Foto

646x404-1
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

© 2021 - BZV.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1283 (s) | 34 queries | Mysql time :0.062141 (s)