News Flash:

Consiliul Local Husi a fost convocat pentru astazi , 24 Martie. Vezi ordinea de zi

25 Martie 2021
932 Vizualizari | 0 Comentarii
consiliul Local husi

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice,

organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ, supuse

adoptării Consiliului Local al Municipiului Huși - inițiator primarul municipiului Huși.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a

Consiliului Local al municipiului Huşi - inițiator primarul municipiului Huși.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul

aparatului de specialitate al primarului municipiului Huși - inițiator primarul municipiului

Huși.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al

personalului din cadrul Spitalului Municipal Dimitrie Castroian Huși - inițiator

primarul municipiului Huși.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru

obiectivul de investiție ≪Reparații exterioare C1 strada I.Al.Angheluș nr.10,

aparținând Colegiului Agricol „Dimitrie Cantemir” din municipiul Huși, județul

Vaslui ≫ , inițiator primarul municipiului Huși.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru

obiectivul de investiție " Lucrări de reparații interioare și amenajări exterioare din

cadrul Creșei Municipiului Huși, județul Vaslui" - inițiator primarul municipiului

Huși.

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației tehnico-economice pentru

obiectivul de investiție “Modernizare prin asfaltare strada Iojup Radu , municipiul

Huși,județul Vaslui “ - inițiator primarul municipiului Huși.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru

lucrările de investiții “Lucrări de reabilitare retele de apă și canalizare menajeră în

municipiul Huși,județul Vaslui” - inițiator primarul municipiului Huși.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 15.000 lei cu TVA , necesară pentru

întocmirea Studiului de Fezabilitate , în vederea realizarii obiectivului de investiție

“Prelungire strada Dosoftei și legătura cu strada Doctor Corneliu Adameșteanu din

municipiul Huși, județul Vaslui“ - inițiator primarul municipiului Huși.

 

10.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei către Parohia Sf.Dumitru

pentru continuarea lucrărilor la obiectivul “Centrul Pastoral - Social Biserica

Sf.Dumitru Huși” - inițiator primarul municipiului Huși.

 

11.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 300.000 lei în bugetul local pentru

acordarea unui sprijin financiarASOCIAȚIEI “CLUBUL SPORTIV HUȘANA” -

inițiator primarul municipiului Huși.

12.Proiect de hotărâre privind acordul de achiziții și investiții finanțate din cota de

dezvoltare aferentă anului 2020 al operatorului de apă și canal – SC AQUAVAS SA

Vaslui, sucursala Huşi - inițiator primarul municipiului Huși.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli și a

anexelor de fundamentare a acestuia a SC " Parcuri Verzi & Urban Trans " SRL

Huși pentru anul 2021- inițiator primarul municipiului Huși.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a

anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI

pentru anul 2021- inițiator primarul municipiului Huși.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului

institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii

incheiata la data de 31.12.2020- inițiator primarul municipiului Huși.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea reevaluării patrimoniului Municipiului Huși

la data de 28.02.2021- inițiator primarul municipiului Huși.

17.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor

mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși - inițiator

primarul municipiului Huși.

18.Proiect de hotărâre privind declararea unor terenuri situate în intravilanul

municipiului Huși ca bunuri de uz și de interes public local - inițiator primarul

municipiului Huși.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului

Centrală termică nr.4, situată în strada Ștefan cel Mare nr.14.D, aparținând domeniului

privat al municipiului Huși, aflat în proprietatea municipiului Huși - inițiator primarul

municipiului Huși.

20.Proiect de hotărâre privind preluarea contractului de concesiune nr. 25672 din

14.12.2020 pentru terenul în suprafață de 298 mp situat în municipiul Huși , strada

Victor Ion Popa nr.70– inițiator primarul municipiului Huși.

21.Proiect de hotărâre privind preluarea contractului de concesiune nr. 5308 din

08.06.1999 pentru terenul în suprafața de 58,90 mp situat in municipiul Huși, Bd.1

Mai nr.3.A, teren aparținând domeniului privat al municipiului Huși - inițiator

primarul municipiului Huși.

 

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului - teren cu numărul

cadastral 78083 în 7 loturi distincte și cu numărul cadastral 78015 în 2 loturi

distincte situate în Cartier Dric.2- inițiator primarul municipiului Huși.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor - terenuri cu

numărul cadastral 78558 în 2 loturi distincte , cu numărul cadastral 78593 în 2

loturi distincte și cu numărul cadastral 78124 în 3 loturi distincte situate în Cartier

Dric.3 - inițiator primarul municipiului Huși.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 2 loturi

de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea

municipiului Huşi , situate în strada Tudor Arghezi nr.23 și nr.25- inițiator primarul

municipiului Huși.

25.Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării

apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi , situat în strada

Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3,sc.A,parter, ap.3 , către actualul chiriaş - inițiator

primarul municipiului Huși.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul

Huşi, strada 1 Decembrie nr.25 , bl.3,sc.D,et.4,ap.20 , aflat în proprietatea

municipiului Huși , către actualul chiriaş - inițiator primarul municipiului Huși.

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinței ANL situată în Șoseaua

Huși-Stănilești nr.9.B, bl.ANL.3,sc.C,et.1,ap.7, persoanei aflată pe lista de prioritate în

soluționarea cererilor depuse în vederea obținerii de locuințe din fondul A.N.L.- tineri

necăsătoriți, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 151

din 23.04.2019 - inițiator primarul municipiului Huși.

28.Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei situată în municipiul Huşi,

strada 1 Decembrie nr.47, bl.RECON, et.2, ap.43, judeţul Vaslui , către doamna

Dascălu Emilia - inițiator primarul municipiului Huși.

29.Raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Huşi, în anul

2020 - inițiator primarul municipiului Huși.

Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2021 - BZV.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1643 (s) | 34 queries | Mysql time :0.039071 (s)