News Flash:

Guvernul va discuta Codul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor / Lista proiectelor de pe ordinea de zi a sedintei din 10 martie

9 Martie 2021
213 Vizualizari | 0 Comentarii
media 161401714520294300

Pe lista proiectelor de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 10 martie se află o Hotărâre pentru aprobarea tezelor prealabile ale Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor

Problemele pe care Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor își propune să le rezolve:

procesul accelerat și continuu de modificare a actelor normative care conduce la o legislație necorelată, reglementări imprecise sau interpretabile;

nerespectarea în practică a actelor normative sau a ierarhiei acestora;

abundenţa numărului de exerciţii de planificare strategică care a dus uneori la o abordare de tipul „formă fără fond“ a unora dintre acestea și o necorelare între diferitele documente de planificare;

birocratizarea excesivă a proceselor, consum de resurse nejustificat, timp inadmisibil de lung la nivelul avizării și aprobării documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism respectiv la autorizarea executării lucrărilor de construcţii ;

formalism în informarea și participarea comunităţii în deciziile de planificare și dezvoltare;

lipsa datelor teritoriale actuale și relevante pentru zonele cărora li se adresează planurile și strategiile;

autorităţi publice lipsite de resurse esenţiale;

preponderenţa unui control axat pe conformitatea documentelor și nu pe calitatea lor sau pe impactul asupra mediului construit și asupra calității vieții cetățenilor;

proceduri ineficace în domeniul disciplinei și controlului în construcții;

insuficiente prevederi de contencios adminisitrativ specializat;

inexistenţa completurilor de judecată specializate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor;

insuficienta corelare a fiscalității cu procesele de dezvoltare

Tezele prealabile pot fi consultate aici.

Lista proiectelor aflate pe agenda Guvernului:

-PROIECT DE LEGE pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950

-PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950

-PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie –IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil

-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne

-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naționale

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de investiții și intervenții în cazarma 705 Piteștiˮ

-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenţie la pavilionul B în cazarma 646 Braşovˮ

-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Demolare pavilioane existente, lucrări de consolidare şi reabilitare pavilioane existente, realizare pavilioane noi, împrejmuire, foişoare şi reabilitare reţele utilităţi în cazarma 1253 Caracal”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construcţie pavilion nou – învăţământ/cazare în cazarma 1175 Braşov”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare infrastructură în cazarma 3600 Mihai Bravu”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare remize și rampă spălare tehnică militară, rețele utilități și amenajări exterioare în cazarma 1368 Timișoara”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare pavilion administrativ, rețele utilități și acces rutier/pietonal în cazarma 389 București”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 – Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada – Simeria”, pe raza localităților Bata și Bârzava, din județul Arad

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitarea liniei c.f. Brașov – Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighişoara – Coşlariu şi Coşlariu – Simeria”, pe raza localității Vinţu de Jos, din judeţul Alba

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora, cu titlu gratuit, unor centre de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.442/2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile, construcții și teren aferent, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației, pentru Palatul Copiilor, Municipiul Ploiești, aflat în subordinea Inspectoratului Școlar Județean Prahova

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil, teren și construcții, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Universității din Petroșani

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava ca fiind de utilitate publică

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a îndreptării erorii din descrierea tehnică a unui bun imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Institutului Astronomic din subordinea Academiei Române

-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 603/2011

-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea tezelor prealabile ale Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor

-PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului Național de Acțiune 2020-2022 pentru implementarea angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă

-PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 8 inițiative legislative

Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2021 - BZV.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1527 (s) | 23 queries | Mysql time :0.029050 (s)