News Flash:

Materialele ce vor fi prezentate la Colegiul Prefectural Vaslui- joi, 29 iunie

29 Iunie 2017
1119 Vizualizari | 0 Comentarii
Sedinţa ordinară a Colegiului Prefectural, care va avea loc joi, 29 iunie 2017, la ora 14.00, ȋn Sala „Alexandru Ioan Cuza” de la Instituţia Prefectului – Judeţul Vaslui.

Principalele subiecte aflate pe ordinea de zi sunt:

Aspecte constatate la controalele efectuate în timpul comercializării semințelor în piețe, oboare și magazine specializate  din județul Vaslui


I.T.C.S.M.S. Vaslui funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat și subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
                   Activitatea inspectoratului teritorial pentru calitatea seminţelor si materialului saditor este reglementată de :
     -  H.G. 716/1999 privind reorganizarea şi  funcţionarea inspectoratelor pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor;
     -  Legea 266/2002, republicată, privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante;
     - Reguli si Norme Tehnice specifice pentru controlul si certificarea seminţelor şi materialului săditor care transpun directivele comunitare in domeniu.

Această instituție publică este abilitată  pentru gestionarea managementului seminţelor şi materialului săditor, cu sarcini directe pentru efectuarea controlului, certificării identităţii şi a calităţii seminţelor, înregistrarea, supravegherea şi monitorizarea operatorilor economici furnizori de seminţe şi material săditor, în toate etapele producerii, prelucrării şi comercializării.

Activitatea ITCSMS Vaslui  este efectuată de un număr de 5 inspectori oficiali și 3 referenți.
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Vaslui are următoarele atribuţii:
ÎNREGISTRAREA OPERATORILOR ECONOMICI ȘI INSTRUIREA LOR pentru activităţile de producere, prelucrare şi comercializare a seminţelor şi materialului săditor .
CONTROLUL ÎN CÂMP AL CULTURILOR SEMINCERE
 În anul agricol 2017 a fost înregistrată o suprafață de 4634 ha culturi semincere cu 195 parcele de control, la speciile: grâu - 2938 ha, orz - 302 ha, triticale - 2 ha, porumb - 97 ha, floarea soarelui - 429 ha, soia - 90 ha, mazăre furajeră - 102 ha, lucernă albastră - 640 ha,   muștar - 20 ha, sparcetă - 8 ha, obsigă nearistată - 6 ha.
CERTIFICAREA VALORII BIOLOGICE ŞI CULTURALE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR – prin analizele pe care le efectuăm în laborator
CONTROLUL COMERCIALIZĂRII SEMINŢELOR  ÎN MAGAZINE SPECIALIZATE, PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE

Sămânța ocupă o poziție aparte în cadrul măsurilor pentru stimularea agriculturii.   Prin utilizarea semințelor certificate cu indici ridicati de puritate varietală, valoare culturală și stare sanitară, sporește producția și implicit crește și calitatea ei. Modelul european de agricultură se bazează pe un sector competitiv orientat către o piaţă dezvoltată prin protejarea mediului înconjurător și dezvoltarea integrată a economiei.

Suprafața arabilă a județului Vaslui este de aproximativ 402.000 ha, care în mare parte este cultivată cu sămânță certificată. Acest lucru ne bucură deoarece operatorii economici conștientizează faptul că acesta este unul din factorii primari ce influențează creșterea economică.
Până acum, la sămânță predominau câteva culturi, grâu, floarea soarelui, porumb.
Prin acordarea subvenției de la APIA și constrângerea lor pentru a avea și specii fixatoare de azot, au început să înființeze și alte culturi, ca: soia, mazăre și a crescut  suprafața cu lucernă, lucru care îi ajuta și la o mai bună rotație a culturilor.

 Tot timpul anului, dar în special la începutul campaniilor de toamnă şi primăvară când se intensifică și comerțul cu semințe și material de plantare, insectorii oficiali ai I.T.C.S.M.S. efectuează controale în magazine specializate pentru comercializarea seminţelor şi materialului săditor, precum și în pieţele, târgurile şi oboarele organizate pe raza întregului județ.

Numărul operatorilor economici înregistrați, cu autorizații vizate pe anul 2017 privind activitatea de comercializare a semințelor și materialului săditor este de 42. 
Au depus cereri  6 operatori economici, care au fost verificați, au îndeplinit condițiile legale și au primit autorizație din acest an.

Inspectorii oficiali ai I.T.C.S.M.S. Vaslui, au efectuat verificări în piețele, târgurile, depozitele en gros și magazinele specializate din județ.
Începând cu data de 17 februarie 2017, în urma adresei primite de la MADR s-au intensificat aceste controale.
În data de 24.04.2017 am primit adresă cu privire la efectuarea de verificări și controale la producători și/sau cultivatori, comercianți de material de înmulțire și plantare floral – petunii portocalii care în urma analizelor de laborator au fost depistate soiuri modificate genetic.           In județul nostru nu au fost găsite soiurile respective.
Aspectele constatate și măsurile luate au fost raportate săptămânal la Inspecția națională pentru calitatea semințelor din cadrul ministerului.

Pentru efectuarea inspecțiilor, am format și echipe mixte de control alcătuite din inspectori de specialitate ai ITCSMS, ofițeri de poliție economică și ordine publică și comisari ai OPC, în scopul de a asigura depistarea, sancționarea și eliminarea tuturor activităților ilicite ce se manifestă în aceste zone de comercializare.

Am verificat  modul de ambalare, sigilare, conformitatea documentelor însoțitoare și documentele de calitate și conformitate pe care ei le completează și eliberează la semințele și materialul săditor comercializate. Locațiile unde s-au efectuat aceste controale au fost : Vaslui, Bârlad, Huși, Stănilești,  Negrești, Băcești, Ivănești, Codăești, Berezeni, Vutcani, Crasna, Puiești și altele.

În urma controalelor efectuate, au fost blocate următoarele cantități de semințe și material săditor:
Lucernă albastră – 65 kg;
Plicuri cu semințe de legume din diferite specii- 98 buc.;
Material de înmulțire și plantare fructifer – 312 buc;

Aceste cantităţi de seminţe şi material săditor nu erau ambalate şi sigilate conform cerinţelor legale şi nu prezentau documnete de provenienţă.
Semințele din plicuri erau expirate, proprietarul nu a vrut să le reanalizeze din cauza prețului.
Pentru acestea, conform Legii 266/2002 R, art. 44, aln. 2, s-a luat măsura distrugerii semințelor și materialului săditor,  mai sus menționate, pe cheltuiala titularului.

Nu am constatat abateri care să implice acordarea de amenzi contravenționale sau reținerea autorizațiilor de comercializare. Pentru neregulile constatate au fost date avertismente conform OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, întrucât comercianții erau la prima abatere.
Aceste cantități de semințe și material de plantare fructifer comercializat ilegal, a scăzut semnificativ de la an la an tocmai datorită acestor controale efectuate în echipă cu reprezentanți ai celorlalte instituții specificate.

În România se acordă sprijin cuplat în sectorul vegetal fermierilor, conform Ord. 619/2015, la unele specii ca: soia, lucernă, mazăre boabe pentru industrializare, tomate, fasole boabe pentru industrializare, și altele unde se cere să se facă dovada provenienței seminței cu ajutorul Documentelor de calitate și comformitate.

Și prin această măsură este stopată piața neagră a semințelor cu care încă ne confruntăm, în special la plantele furajere, mai precis la lucernă, care se mai comercializează necertificată, neambalată și nesigilată prin târguri și oboare. 
Avem operatori economici care prin verificări repetate i-am determinat să se autorizeze pentru producere, și comercializare semințe de lucernă, prelucrarea facând-o cu alți operatori autorizați deoarece în județul nostru, din păcate, nu este nici o stație de decuscutare, ei merg de obicei, în județele limitrofe.
Tot prin aceste controale repetate ale ITCSMS Vaslui și a instituțiilor de la frontieră, pe piața județului nu mai ajunge la comercializare material de plantare fructifer adus din Republica Moldova. Acesta nu îndeplinea cerințele legislației europene.

De la nivelul managerului până la cel al persoanei care este atestată pentru activitatea de comercializare a semințelor, personalul ITCSMS Vaslui duce o campanile continuă pentru folosirea de semințe  certificate și cu documente care dovedesc calitatea acesteia.

Acțiunile de prevenire și control, vor continua până la eradicarea fenomenului ilicit din piețele județului și instaurarea unui climat adecvat pentru ca toți consumatorii să aibă garanția calității oferită de semințele expuse în vederea comercializării.

Rezultatele acțiunilor intreprinse de Inspectoratul Teritorial de Muncă în vederea identificării și combaterii muncii nedeclarate.

Cooperarea interinstituțională, în vederea combaterii muncii nedeclarate.

Munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv, datorită consecinţelor sociale şi economice pe care le produce și anume:
persoana care prestează munca nedeclarată este lipsită de protecţie socială;
angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza  lucrătorul pentru eventualele pagube produse de acesta;
fondurile sociale şi bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale.
distorsionarea mediului concurenţial, angajatorii care utilizează munca nedeclarată având puţine obligaţii financiare, aflându-se, prin urmare, în concurenţă neloială cu acei angajatori care folosesc toate tipurile de resurse şi depun eforturi reale pentru respectarea obligaţiilor legale ce le revin;
sancțiunile mari aplicate angajatorilor identificați că folosesc personal fără forme legale de angajare.
 Munca nedeclarată se manifestă sub următoarele aspecte:
înţelegerea dintre angajator şi angajat în urma căreia angajatul prestează munca în lipsa unui contract individual de muncă, lipsindu-l de drepturile şi obligaţiile ce decurg din acestea;
sustragerea angajatorului de la obligaţia de a înregistra contractele individuale de muncă încheiate cu angajaţii în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
neîntocmirea formelor legale de angajare pentru perioada de probă;
folosirea în mod ilegal a forţei de muncă zilieră;
folosirea salariaților încadrați cu contracte individuale de muncă cu timp parțial de muncă în afara programului de lucru evidențiat în cadrul contractelor respective, munca suplimentară în această situație fiind interzisă;
folosirea nelegală a salariaților care au contractele individuale de muncă suspendate, potrivit legii;
 Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui este institutia publica cu personalitate juridica aflata in subordinea Inspectiei Muncii prin intermediul căreia care se exercită atributii de autoritate de stat, in domeniul relatiilor de munca, al securitatii si sanatatii in munca și al supravegherii pieței.
 Activitatea de control a inspectoratului se realizează conform planului anual de contol, a graficelor lunare, întocmite în baza programului propriu de acțiuni aprobat de Inspecția Muncii. În afara acestora, Inspecția Muncii, organizează anual, în baza unui program cadru de acțiuni și Campanii Naționale în anumite domenii de activitate.
 Astfel, în anul 2016, au fost desfășurate Campanii Naționale privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în următoarele domenii de activitate: în domeniul construcțiilor - două acțiuni desfășurate în lunile aprilie și iulie, în cadrul unităților care au ca obiect de activitate cod CAEN 8610 - Activități de asistență spitalicească, la societati care au ca obiect de activitate protectie si garda, cod CAEN – 8010, la angajatorii care au coduri CAEN – 4941 și 4931: transporturi rutiere de marfuri, transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori, la unitățile care au profil de activitate activitățile sportive, la agenții economici care au ca obiect de activitate cod CAEN: 56 - Restaurante și alte activități de servicii de alimentație publică (baruri și alte localuri care prestează  activități de servire a băuturilor: cluburi de noapte, cafenele, etc.), la beneficiarii de muncă zilieră potrivit Legii nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare și de asemeni campania națională, generic denumită ”O zi pe săptămână”, desfășurată în perioada februarie - iulie 2017.
  În acest context, în anul 2016 inspectorii de munca au controlat 844 de unitati fiind efectuate  928 controale, în domeniul relațiilor de muncă, la care desfasurau activitate 34.759 salariati, din care 16.265 femei și 35 de tineri.
 Din totalul de 928 controale, 901 au fost controale efectuate pentru identificarea persoanelor fara forme legale de angajare, reprezentând 97% din totalul controalelor efectuate.
În urma acestor controale, pe parcursul anului 2016 au fost identificate 150 persoane, din care 31 femei si 4 tineri care desfasurau activitate fara a avea incheiate contracte individuale de munca in forma scrisa la un număr de 81 de angajatori.
 Angajatorii care foloseau munca nedeclarata au fost sanctionati contraventional cu amenzi cuprinse intre 10.000 – 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata, valoarea totala fiind de 1.260.000 de lei. Numarul angajatorilor care foloseau munca nedeclarata reprezintă numarul entitatilor sanctionate pentru munca nedeclarata, la care s-a adaugat numarul faptelor care potrivit Codului Muncii, constituie infractiuni.
 In perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, inspectorii de munca din cadrul ITM Vaslui, au sesizat organele de  cercetare penala pentru 2 fapte prevazute de legislatia muncii ca fiind infracțiuni, si anume pentru primirea la munca a mai mult de 5 persoane fara forme legale de angajare.
Pe domenii de activitate situatia angajatorilor sanctionati pentru munca nedeclarata se prezinta astfel:
Comert si alimentatie publica: 26 angajatori la care au fost depistate 29 persoane, din care 8 femei, valoarea totala a amenzilor aplicate fiind de 290.000 lei;
Transport cu taxiuri si transport rutier de marfuri: 16 angajatori la care au fost depistate 20 persoane, valoarea totala a amenzilor aplicate fiind de 200.000 lei;
Constructii: 18 angajatori la care au fost depistate 41 persoane, valoarea totala a amenzilor aplicate fiind de 410.000 lei;
Intretinere si reparatii auto: 3 angajatori la care au fost depistate 2  persoane, valoarea totala a amenzilor aplicate fiind de 20.000 lei;
Cresterea ovinelor, porcinelo, bovinelor: 3 angajatori la care au fost depistate 5 persoane, valoarea totala a  amenzilor aplicate fiind de 50.000;
Lucrari de tamplarie si dulgherie: 3 angajatori la care au fost depistate 8 persoane, valoarea totala a amenzilor aplicate fiind de 80.000 lei;
Confectii incaltaminte – 3 angajatori la care au fost depistate 9 persoane, valoarea totala fiind de 90.000 lei;
Productie vegetala – un angajator la care a fost depistată 1 persoană, acesta fiind sancționat cu amendă în valoare de 10.000 lei;
Activitati turistice – un angajator la care a fost depistata 1 persoana, acesta fiind sancționat cu amendă în valoare de 10.000 lei;
Prestari servicii: 2 angajatori la care au fost depistate 5 persoane, valoarea totala fiind de 50.000 lei;
Lucrari de instalatii electrice: un angajator la care a fost depistata 1 persoana, valoarea amenzii fiind de 10.000 lei;
Pescuit in ape dulci: un angajator la care au fost depistatae 2 persoane, valoarea totala fiind de 20.000 lei;
Recuperarea materialelor reciclabile: un angajator la care au fost depistate 2 persoane, valoarea amenzii fiind de 20.000 lei;
 În anul 2017, în perioada ianuarie - mai, inspectorii de muncă, pentru identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată au efectuat un număr de 435 de controale, reprezentând 96% din totalul de 454 de controale. Au fost identificate un număr de 29 de persoane care lucrau fără forme legale, la 18 angajatori. Toți angajatorii depistați că foloseau persoane fără a le încheia contracte individuale de muncă au fost sacționați cu amenzi în valoare de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată, valoarea totală a amenzilor fiind de 290.000 lei.
Situatia angajatorilor sanctionati în perioada ianuarie-mai 2017, pe domenii de activitate, pentru munca nedeclarata se prezinta astfel:
Comert cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzarea de produse nealimentare: 3 angajatori la care s-au depistate  6 persoane din care 1 femeie, valoarea totala amenzi fiind de 60.000 lei.
Constructii - 10 angajatori la care au fost depistate 10 persoane, valoarea totala amenzilor fiind de 100.000 lei;
Cresterea animalelor - 1 angajator la care au fost depistată 1 persoană, valoarea amenzii fiind de 10.000 lei;
Întreținerea și repararea autovehiculelor – 4 angajatori la care au fost depistate 4 persoane, valoarea totala amenzi fiind de 40.000 lei;
Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice - 1 angajator la care au fost depistate 2 persoane, valoarea totala amenzi fiind de 20.000 lei;
Confecții textile - 2 angajatori la care au fost depistate 4 persoane, valoarea totala amenzi fiind de 40.000 lei;
Depozitări - 1 angajator  la care a fost depistată 1 persoană, valoarea totala a amenzii fiind de 10.000 lei;
Cultivarea altor plante permanente - 1 angajator  la care a fost depistată 1 persoană, valoarea amenzii fiind de 10.000 lei;

 În îndeplinirea atributiilor ce îi revin, inspectoratul colaboreaza cu autoritățile administrației publice centrale si locale, cu alte instituții de specialitate ale statului, cu organizatii neguvernamentale, cu partenerii sociali, mass-media, furnizând la solicitarea acestora, date si informatii, in limitele sale de competentă, potrivit prevederilor legale.
În vederea identificării și combaterii cazurilor de muncă nedeclarată, a diminuării acestora, atât la nivel național prin intermediul Inspecției Muncii, cât și la nivel local prin Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui, au fost încheiate protocoale de cooperare interinstituționale, având ca obiect acțiuni de control comune.
Astfel, la nivel național și teritorial au fost încheiate protocoale cu următarele instituții:
Inspectoratul General de Imigrări (la nivel local fiind realizat un plan de cooperare operativă cu Biroul pentru Imigrări Vaslui) - În cadrul cooperării, în anul 2016 au fost efectuate un număr de 4 acțiuni, fiind verificați 11 agenți economici care fie aveau reprezentanți legali cetățeni străini, fie aveau angajați cetățeni străini. Au fost încheiate două acte de control. Unui angajator român i-a fost aplicată o amendă pentru un cetățean străin identificat fără forme legale de angajare în valoare de 10.000 lei; 
Agenția Națională de Administrare Fiscală - Implementarea protocolului de cooperare a fost realizat împreună cu Direcția Regională Antifraudă Fiscală 1 Suceava, în cadrul acestuia fiind desfășurată operațiunea, generic denumită ”CRONOS”. În cadrul operațiunii au fost desfășurate două acțiuni comune, fiind verificați patru agenți economici din județul Vaslui. Nu au fost identificate cazuri de muncă nedeclarată.
Inspectoratul General al Poliției Române - protocolul de cooperare a fost implementat prin colaborarea cu Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui - Serviciul de Ordine Publică. Acesta a avut ca obiect, prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, a braconajului piscicol și cinegetic și a fost realizat conform planurilor cadru de acțiune ”Scutul  pădurii 2016” și ”Stop Braconajului 2016”. Au fost desfășurate patru acțiuni de control comune fiind verificați un număr de 12 operatori în domeniile exploatări forestiere, prelucrarea și comercializarea lemnului și piscicultură. În cadrul acțiunilor efectuate a fost identificat un angajator care folosea o persoană la activități de exploatări forestiere fără a avea forme legale de angajare. Acestuia i s-a amendă în valoare de 10.000 lei.
De asemeni, în baza protocolului de cooperare încheiat cu Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui, în anul 2016, inspectorii de muncă împreună cu lucrătorii de poliție au participat la un număr de 14 acțiuni de control comune, fiind verificați un număr de 19 de agenți economici. Au fost identificate 6 persoane care desfășurau muncă nedeclarată, fiind aplicate amenzi în valoare de 60.000 lei.
Inspectoratul Teritorial de Muncă, în baza protocolului de cooperare încheiat cu Inspectoratul de Jandarmi Județean a beneficiat de sprijinul și protecția efectivelor de jandarmi puse la dispoziție. Astfel I.T.M Vaslui a solicitat sprijin în activitatea de control pentru un număr de 98 acțiuni, în cadrul acestora fiinnd identificate un număr de 59 persoane care desfășurau muncă nedeclarată. Au fost sancționați 43 angajatori cu amenzi în valoare de  590.000 lei.  
 Deasemeni, Inspectoratul Teritorial de Muncă a avut o foarte bună colaborare cu Serviciul de Poliție Rutieră Județean, Serviciile de Poliție Rutieră ale municipiilor Vaslui, Bârlad și Huși și cu Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în cadrul campaniilor naționale și locale desfășurate în domeniul transporturilor rutiere de marfuri, transporturilor urbane, suburbane si metropolitane de calatori, fiind verificați un număr de 29 operatori de transport, 6 persoane identificate fără forme legale de angajare, valorea amenzilor aplicate fiind de 60.000 lei.
 În vederea diminuării fenomenului muncii nedeclarate, a creşterii gradului de conştientizare a entităţilor care pot avea calitatea de angajator şi folosesc forţă de muncă fără respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte consecinţele sociale şi economice pe care le produce munca nedeclarată, precum și a persoanelor care acceptă să lucreze fără contracte individuale de muncă, Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, în perioada 14.06. - 31.08.2017, a inițiat ”Acţiunea de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată”, aceasta fiind în desfășurare.
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2020 - BZV.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1349 (s) | 35 queries | Mysql time :0.016600 (s)