News Flash:

Se cauta director la Casa de Cultura"Alexandru Giugaru" Husi

22 Septembrie 2015
3593 Vizualizari | 1 Comentarii
PRIMARIA MUNICIPIULUI HUSI organizeaza la sediul sau din strada 1 Decembrie nr. 9, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, Regulamentul-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum si modelului-cadru recomandat pentru contractele de management pentru institutiile publice de cultura,  concursul de proiecte de management pentru Casa de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi.

Conditii de participare:
a) are cetatenia romana sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene si domiciliul in Romania;
b) are capacitate deplina de exercitiu;
c) are studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta intr-unul din domeniile: stiintelor socio-umane sau arte;
d) are experienta in management (min. 3 luni), sau pregatire in management;
e) are vechime in specialitatea studiilor, mentionate la lit. c), de minim 3 ani;
f) nu i-a incetat contractul individual de munca, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile in ultimii 4 ani;
g) nu a suferit condamnari penale sau civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu functia pentru care candideaza.

     Concursul de proiecte de management pentru Casa de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi, se desfasoara cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management, organizat pentru Casa de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Husi nr. 163 din 27.08.2015, elaborat in temeiul OUG nr. 189/2008, dupa urmatorul calendar:

    14.09.2015: aducerea la cunostinta publica a conditiilor de participare la concurs si a bibliografiei, a Caietului de obiective, a Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, precum si a datelor de depunere a dosarelor de concurs, a proiectelor de management si desfasurarea etapelor concursului;
    07.10.2015: data limita pentru depunerea proiectelor de management si a dosarelor de concurs de catre candidati;
    08.10.2015: selectia dosarelor;
    08.10.2015: anuntarea rezultatelor selectiei dosarelor;
    09.10.2015 - 21.10.2015: analiza proiectelor de management - prima etapa;
    In termen de 24 de ore de la incheierea primei etape - aducerea la cunostinta candidatilor a notei obtinute la prima etapa si afisarea acesteia;
    22.10.2015 - 27.10.2015: sustinerea proiectelor de management in cadrul interviului - a doua etapa;
    In  termen de 24 de ore de la incheierea etapei a doua - aducerea la cunostinta candidatilor si la cunostinta publica a rezultatului concursului si afisarea acestuia;
    Depunerea contestatiilor in termen de 1 zi lucratoare de la data aducerii la cunostinta a rezultatului concursului si solutionarea acestora in termen de 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului pentru depunerea contestatiilor, conform prevederilor Cap. IV din Regulament;
    In termen de 24 de ore de la expirarea termenului in care pot fi depuse contestatii sau dupa caz, de la data solutionarii acestora, rezultatul final al concursului, lista nominala a candidatilor si alte informatii de interes public sunt aduse la cunostinte publica, prin grija secretariatului Comisiei.

     Dosarele de concurs si proiectele de management se depun la sediul Primariei Municipiului Husi, pana in data de 07.10.2015, ora 16,00. Astfel: proiectele de management se depun la registratura Primariei Municpiului Husi (parter) si dosarele de concurs se depun la Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare - (camera nr. 26).

Dosarul de concurs trebuie sa contina:
1. Cerere de inscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz, precum si copii ale altor acte de stare civila (certificat de nastere, casatorie, livret militar, livret de familie);
3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
4. Copia carnetului de munca, conform cu originalul si, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in muca, vechimea in specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probeaza cu adeverinta eliberata de angajator);
5. Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza. Candidatul declarat admis la salectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;
6. Declaratie pe propria raspundere ca nu i-a incetat contractul individual de munca, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile in ultimii 4 ani;
7. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
8. Curiculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);
9. Alte documente relevante pentru desfasurarea concursului;
10. Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul Comisiei de concurs, sau in copii legalizate;
11. Dosar cu sina sau de incopciat.

Proiectul de management, trebuie intocmit si structurat conform cerintelor din Caietul de obiective si a prevederilor legislatiei indicate in bibliografie, in format scris si in format electronic (CD sau DVD) - cu respectarea prevederilor art. 13 din OUG nr. 189/2008 - fara a fi personalizat, fara a avea semnaturi si fara a contine indicii privind identitatea autorului.

Regulamentul concursului si Caietul de obiective se pot obtine de la sediul Primariei Municipiului Husi - camera 29, sau se pot descarca de pe pagina oficiala de internet a Primariei Muncipiului Husi (www.primariahusi.ro)

Relatii suplimentare se pot obtine de la:
- Compartimentul de Audit Intern: telefon 0235/480204; 0235/480205; 0235/480206 int. 135;
- Directia Economica: telefon 0235/480204; 0235/480205; 0235/480206 int. 113;
- Directia Administratie Publica Locala: telefon 0235/480204; 0235/480205; 0235/480206 int. 107;
- (luni - joi intre orele 7,30 - 16,00, vineri intre orele 7,30 - 13,30).
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

© 2021 - BZV.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.0858 (s) | 23 queries | Mysql time :0.030108 (s)