News Flash:

Sedinta la Palatul Victoria! Principalele teme de discutie in Guvernul Dancila

29 Martie 2018
850 Vizualizari | 0 Comentarii
s604x0 Guvern Dancila 1000x600

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 29 martie 2018

PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relatiile si cooperarea intre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Noua Zeelanda, pe de alta parte, semnat la Bruxelles, la 5 octombrie  2016
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate sociala intre Romania si Republica Orientala a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017
3. PROIECT DE LEGE privind limitarea emisiilor in aer a anumitor poluanti proveniti de la instalatii medii de ardere
4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr.102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date


II. PROIECTE DE HOTARARI

1. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor cetatenilor romani afectati de explozia de la uzina chimica din Kralupy nad Vltavou, Republica Ceha
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea platii cotizatiei anuale de participare a Romaniei in calitate de membru afiliat la Asociatia Internationala a Securitatii Sociale (ISSA) pentru anul 2018
3. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 6 noiembrie 2017 si la Paris la 15 noiembrie 2017, intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul -cadru de imprumut F/P 1579 (2006) dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 7 septembrie 2007 si la Paris la 25 septembrie 2007, precum si pentru modificarea art.3 din Hotararea Guvernului nr.163/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de imprumut F/P 1.579 (2006) dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 7 septembrie 2007 si la Paris la 25 septembrie 2007
4. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Amendamentului nr.8 convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 12 decembrie 2017 si la Bucuresti la 19 decembrie 2017, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii destinat finantarii proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2005
5. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Acordului intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Republica Letona privind cooperarea in domeniul militar, semnat la Bucuresti, la 18 decembrie 2017
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale ''Romtehnica'' -S.A, aflata in coordonarea Ministerului Apararii Nationale
7. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Consolidare si reabilitare pavilion A din cazarma 928 Bucuresti''
8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere -S.A aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Comerciale ''Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane- TAROM '' S.A aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
10.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale ''Administratia Canalelor Navigabile'' S.A aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
11.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome ''Administratia Fluviala a Dunarii de Jos'' Galati aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
12.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale ''Administratia Porturilor Maritime''-S.A Constanta aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
13.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii ''Telecomunicatii C.F.R''- S.A aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
14.PROIECT DE HOTARARE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate "CFR"-S.A. - Sucursalele Regionale CF Craiova si Constanta, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz
15.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Sanatatii prin unitatile din subordine
16.PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea datelor unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat in administrarea Ministerului Sanatatii si darea acestuia in administrarea Directiei Judetene de Sanatate Publica Braila, institutie subordonata Ministerului Sanatatii
17.PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin institutiile subordonate, bunuri cuprinse in anexa 30 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
18.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea anexei nr.8 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
19.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Notei de fundamentare a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului de investitii ''Optimizarea interactiunii cu mediul de afaceri si implementarea unor mecanisme avansate de analiza si schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de eguvernare si analiza de tip Big Data in cadrul Consiliului Concurentei''
20.PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.36/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale
21.PROIECT DE HOTARARE privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Secuieni si pentru modificarea anexei nr.3 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului


III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea initierii negocierilor Tratatului intre Romania si Republica Peru privind asistenta judiciara in materie penala
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea initierii negocierilor Tratatului de extradare intre Romania si Republica Peru

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea a sase functii publice vacante, dintre care o functie publica de conducere si cinci functii publice de executie din cadrul Departamentului pentru Relatii Interetnice, Secretariatul General al Guvernului
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu de lucru al Ministerului Justitiei

 

 


IV. PUNCTE DE VEDERE


1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, provenit dintr-o propunere legislativa (Bp. 267/2017, Plx.514/2017)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 1 lit. ad) si a art. 42 lit. o) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006 (Bp. 510/2017)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii (Bp.616/2017)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative (Plx. 597/2017)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind transmiterea unui bun imobil-teren din domeniul public al statului si din administrarea Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” din municipiul Timisoara in domeniul privat al statului si in proprietatea Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” din municipiul Timisoara, judetul Timis (Bp. 110/2017, Plx. 428/2017)

 

6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Legea privind statutul controlorului civil de trafic aerian din Romania, provenita dintr-o propunere legislativa – aflata in reexaminare la solicitarea Presedintelui Romaniei (Bp.340/2007, Plx.844/2007)
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 31/1990 Legea societatilor (Bp. 644/2017)
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (Bp. 531/2017)
9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991(Bp. 513/2017)
10.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (Bp.394/2017, Plx.115/2018)
11.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 178 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii (Bp. 532/2017)
12.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru infiintarea Muzeului National al Victimelor Comunismului (Bp. 129/2017, Plx. 410/2017)
13.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea prevederilor art. 7, alin (1), din Cap. II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (Bp. 605/2017, L 100/2018)
14.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata (Bp. 332/2017, Plx 59/2018)
15.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (Bp. 608/2017, L 102/2017)
16.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare (Bp.304/2017; Plx. 17/2018)
17.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 704 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii (Bp.229/2017, Plx. 523/2017)
18.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 31 alin. (1) lit. b) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 (Bp. 480/2017, L 559/2017)
19.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 257 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (Bp. 610/2017)
20.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 341/2004 a recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului-Lupeni-august 1977 (Bp.648/2017)
21.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei nr. 24 din 24 august 2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman (Bp. 540/2017, L 62/2018)
22.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp.645/2017)
23.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere si a lucrarilor de corectare a torentilor din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativteritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora, provenit dintr-o propunere legislativa precum si referitor la amendamentul Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice a Camerei Deputatilor (Bp. 98/2017,Plx.261/2017)
24.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 16 al Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (Bp. 653/2017)
25.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, provenit dintr-o propunere legislativa (Bp.258/2017, Plx.513/2017)
26.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala si a Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor (Plx. 4/2018)
27.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali (Bp.551/2017)
28.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Bp.548/2017)
29.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind combaterea si prevenirea actelor cu caracter pedofil si a infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale ale persoanelor (Bp. 10/2018)
30.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri (Bp. 535/2017)
31.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 (Plx. 578/2017)
32.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare (Plx.46/2018)

Distribuie:  

Din aceeasi categorie

© 2021 - BZV.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1211 (s) | 34 queries | Mysql time :0.057995 (s)